خانه | آزمون هاي شغلي

آزمون هاي شغلي

image

پرسشنامه عزت نفس کوپراسميت

  1.      نام آزمون            پرسشنامه عزت نفس کوپراسميت 2.      تعداد عبارات آزمون این آزمون دارای 58 ماده می باشد 3.      رده سنی همه سنین 4.      ...
گزارش کامل
image

(WOCQ)پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس

  1.      نام آزمون            پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای لازاروس (WOCQ) 2.      تعداد عبارات آزمون این آزمون دارای 66 ماده می باشد 3.      رده سنی بزرگسالان 4.      ...
گزارش کامل
image

مقیاس استرس پس از ضربه می سی سی پی

  1.      نام آزمون            مقیاس استرس پس از ضربه می سی سی پی 2.      تعداد عبارات آزمون این آزمون دارای 39 ماده می باشد 3.      ...
گزارش کامل
image

(WPI)پرسشنامه رجحان شغلي

  1.      نام آزمون            پرسشنامه رجحان شغلي (WPI) 2.      تعداد عبارات آزمون این آزمون دارای 30 ماده می باشد 3.      رده سنی بزرگسالان 4.      هدف ...
گزارش کامل
image

(VMI)پرسشنامه فعاليت داوطلبانه

  1.      نام آزمون            پرسشنامه فعاليت داوطلبانه (VMI) 2.      تعداد عبارات آزمون این آزمون دارای 44 ماده می باشد 3.      رده سنی بزرگسالان 4.      هدف ...
گزارش کامل
image

مقياس خودنظارتي

  1.      نام آزمون            مقياس خودنظارتي 2.      تعداد عبارات آزمون این آزمون دارای 25 ماده می باشد 3.      رده سنی بزرگسالان 4.      هدف آزمون ارزيابي‌ميزان ...
گزارش کامل
image

پرسشنامه شخصيت خلاق مديران

  1.      نام آزمون            پرسشنامه شخصيت خلاق مديران 2.      تعداد عبارات آزمون این آزمون دارای 20 ماده می باشد 3.      رده سنی بزرگسالان 4.      هدف ...
گزارش کامل
image

HSE پرسشنامه استرس شغلي

  1.      نام آزمون            پرسشنامه استرس شغلي  HSE 2.      تعداد عبارات آزمون این آزمون دارای 35 ماده می باشد 3.      رده سنی بزرگسالان 4.      هدف ...
گزارش کامل
image

پرسشنامه استرس شغلي اسيپو

  1.      نام آزمون            پرسشنامه استرس شغلي اسيپو 2.      تعداد عبارات آزمون این آزمون دارای 60 ماده می باشد 3.      رده سنی بزرگسالان 4.      هدف ...
گزارش کامل
1 2 next تمام: 14 | displaying: 1 - 10
ورود