خانه | مقالات | طب کار

طب کار

image

بیماری‌های شغلی دردهایی پنهان با غرامت‌های سنگین

  ما بر این اعتقادیم که سلامت در جمیع ابعاد خود ، حق اساسی آحاد انسانی است . حرکت ، حیات و رشد و شکوفایی جامعه
گزارش کامل
image

اهداف و فوائد معاینات شغلی- بخش دوم

  بازگشت ناگهانی به فعالیت شدید کاری بعد از چند ماه توقف بسیار مشکل می باشد و لذا شروع تدریجی فعالیت و یا اشتغال موقت به ...
گزارش کامل
image

اهداف و فوائد معاینات شغلی- بخش اول

آیا می توان انتظار داشت که با انجام این کار موارد ادعای غرامت های ناشی از کار که هزینه های بسیار سنگینی را بر دوش کارفرما می گذارد کاهش یابد و ... ....
گزارش کامل
image

سه محور اساسي بهداشت محيط کار

شکي نيست که بسياري از عوامل در افزايش يا کاهش کيفيت کار و بازده کارمندان نقش دارد. سال هاست که مشخص شده هر قدر در ...
گزارش کامل
تمام: 4 | displaying: 1 - 4
ورود
نویسنده