خانه | معرفی کتاب | کارکنان | مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

اندازه فونت: Decrease font Enlarge font
image

یکی از مهم ترین نوآوری های قرن حاضر پدید آمدن سازمان های نوین است. توفیق این سازمانها در گرو استفاده موثر ازمنابع و ترکیب کارآمد در اجرای راهبردهای سازمانی آنهاست. محور هر راهبرد و سیاست سازمانی، و هرگونه بهره گیری از منابع، افراد سازمان هستند. در سالهای اخیر سازمانها برآن شده اند تا واحدی هم تراز با نام «واحد مدیریت منابع انسانی» ایجاد کنند.

هدف اصلی کتاب حاضر که آمیزه ای است از تجربه آموزشی مولف درحوزه مدیریت، به ویژه دوره مدیریت منابع انسانی و دستاوردهای مشاوره برای صنایع مختلف کشور، بیان و تشریح واحد منابع انسانی در ارتباط با کارکنان است.

ویراست جدید برای تمام کسانی که مایل اند برداشت جامعی از مدیریت منابع انسانی داشته باشند تدوین شده است. مولف در این ویراست پنج فصل به کتاب افزوده و کوشیده است به موضوع های جدیدی که وارد قلمرو عملکرد مدیریت منابع انسانی شده اند نیز بپردازد.

برای اولین بار در این کتاب فصلی به بحث درباره اشتغال زنان اختصاص یافته و نقش مدیریت منابع انسانی در قبال آنها مورد توجه قرار گرفته است.

نویسنده: دکتر نسرین جزنی


فهرست مطالب این کتاب
فصل اول: مدیریت منابع انسانی : دیدگاهی کلی

فصل دوم: مدیریت منابع انسانی و چالشهای محیطی

فصل سوم: مدیریت منابع انسانی در محیطی پویا

فصل چهارم: مدیریت منابع انسانی و اشتغال زنان

فصل پنجم: برتری رقابتی توسط مدیریت منابع انسانی 

فصل ششم: عوامل موثر در عملکرد سازمانی

فصل هفتم: طراحی و تجزیه و تحلیل شغل

فصل هشتم: برنامه ریزی نیروی انسانی

فصل نهم: فرایند نیرویابی

فصل دهم: گزینش

فصل یازدهم: آموزش و توسعه

فصل دوازدهم: ارزشیابی عملکرد

فصل سیزدهم: مدیریت جبران خدمت 

 فصل چهاردهم: سیستمهای انگیزشی و مشارکت در منافع

فصل پانزدهم: مزایا و خدمات

فصل شانزدهم: بهداشت و ایمنی

فصل هفدهم: چالشهای روابط کارکنان

فصل هجدهم: راهبردهای مشارکتی برای بهبود سازمان

فصل نوزدهم: مدیریت منابع انسانی بین المللی

فصل بیستم: چشم انداز مدیریت منابع انسانی

منابع و مآخذ
- منابع فارسی
- منابع انگلیسی 

اضافه کن به: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg
  • email ارسال ایمیل به دوست
  • print پرینت نسخه
  • Plain text متن کشف
تگها
تگی برای این مطلب نیست
سنجش این مطلب
0