خانه | معرفی کتاب | مدیریت | مدیریت تطبیقی

مدیریت تطبیقی

اندازه فونت: Decrease font Enlarge font
image

ما در دنیایی با وابستگی های متقابل زندگی می کنیم دانشجویان و مدیران ما باید به جای دیدگاهای نژادی به تفکرات جهانی دست یابند. آنان باید بدانند که محیط و نظام های مدیریت سایر نقاط جهان با محیط و نظام مدیریت آنها چه تفاوت ها و چه شباهت هایی دارند مجموعه ای که در اختیار شماست با این هدف تهیه و ترجمه شده است.

در این مجموعه که هر فصل آن توسط اساتید مجربی از کشورهای مختلف به رشته تحریر در آمده، شش منطقه و کشور مورد مطالعه قرار گرفته است.

مترجم: عباس منوریان

 

فهرست مطالب این کتاب
پیشگفتار مترجم

پیشگفتار کتاب

مختصری پیرامون نویسندگان کتاب

فصل اول : مدیریت تطبیقی

هدف

مدیریت تطبیقی

ظهور و رشد مطالعات تطبیقی

مدیریت تطبیقی و بازرگانی بین المللی

بررسی تاریخی

نگرش های مختلف نسبت به مدیریت تطبیقی

نگرش توسعه اقتصادی

نگرش محیطی

نگرش رفتاری

دیدگاه سیستم باز

نقش فرهنگ در مدیریت تطبیقی

پیشرفت های عمده در رشته های مرتبط

تئوری سازمانی، تغییر و بهبود

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

سازمان صنعتی و خط مشی صنعتی

استراتژی قوم گرا، اقلیم گرا و جهان گرا

طرحی برای کتاب

استراتژی مورد استفاده در این کتاب

فرایند چند مرحله ای

منابع

فصل دوم : عوامل و نظریه ها

نادرستی قابلیت تعمیم یافته های امریکایی در مورد فرهنگ و رفتار مدیریتی

تئوری سازمان و سوگیری آمریکایی

رفتار سازمانی و سوگیری آمریکایی

فصل سوم : آمریکای شمالی

ایلات متحده و کانادا

نظام اقتصادی ایالات متحده

سیاست مالی

زمینه سیاسی – اجتماعی

ساختار زیر بنائی

ارتباطات و حمل و نقل

تکنولوژی

اتوماسیون (تکنولوژی آدم های ماشینی )

نظام کسب و کار و مدیریت

ساختار صنعتی

نقش اتحادیه ها

فلسفه ی مدیریت

سبک مدیریت

ذی نفعان دیگر

نتیجه گیری

منابع

فصل چهارم : ژاپن

محیط فرهنگی

تشکیل گروه

ریسمان ارتباط فردی و حرمت اختیار

دسته بندی : شکل گیری آن و پیوند های فردی

فرهنگ ژاپنی در چهار بعد

قلمرو اجتماعی – سیاسی

همکاری دولت و بخش خصوصی

بوروکراسی دولت و بخش خصوصی بزرگ

بخش خصوصی و سیاست

شوراهای سیاست گذار

زای کایی (Zaikai)

گروهای صنعتی

ساختار دو گانه

شرکتی تجاری (Sogo Shosha) و بانکهای عمومی ژاپن

هزینه ی اجتماعی روابط نزدیک بخش خصوصی و دولتی

نظام اقتصادی

عوامل زیر بنایی

حمل و نقل و ارتباطات

نظام حقوقی

تکنولوژی

نظام کسب و کار و مدیریت

تصمیم گیری بر اساس توافق همکانی (اجماع)

تصمیم گیری مبتنی بر اجماع و ارتباطات درونی

ساختار سازمانی در ژاپن

نقش مدیریت میانی

نقش مدریت ارشد

خط مشی های پرسنلی

استخدام ماام العمر

نظام حقوق مبتنی بر ارشدیت

آموزش در شرکت بر اساسی چرخش

اتحادیه گرایی شرکت مدار

نظام کسب و کار و مدیریت یاپن

نتیجه گیری : موفقیت آینده نظام کسب و کار و مدیریت ژاپن

منابع

فصل پنجم: اروپا

نظام اجتماعی – اقتصادی

تاریخ

شرایط اقتصادی و سیاسی

تغییر عمده در جامعه اروپا: فروپاشی سوسیالیزم و کمونیسم و ظهور سوسیالیزم مبتنی بر بازار

محیط فرهنگی

نژاد شناسی زبان

مذهب

تغییر فرهنگی

نظام ارزشی دو گانه

چهار بعد فرهنگ از دیدهاف استد

نظام های اقتصادی

عملکرد اقتصادی

منابع طبیعی

خط مشی پولی و مالی

تجارت

سیستم های حقوقی

عوامل زیر بنایی

حمل و نقل و ارتباطات

تکنولوژی

ساختار صنعتی

صنعت

کشاورزی

نظام های کسب و کار و مدیریت

فسفه مدیریت

استخدام و ارتقای مدیران

برنامه ریزی و تصمیم گیری

انگلستان

فرانسه

آلمان

اسکاندیناوی

ایتالیا

یوگسلاوی

روسیه و کشورهای اقماری

روابط صنعتی

نتیجه گیری

منابع

فصل ششم : جمهوری خلق چین

نظام اقتصادی

برنامه ریزی مرکزی

انواع مالکیت

وسازی در چهار زمینه

توسعه بخش های صنایع سنگین ، صنایع سبک و کشاورزی

نظام اجتماعی – سیاسی

دیکتاتوری پرولتاریا

مرکزیت دمکراتیک

دمکراسی سوسیالیستی

نظام حقوقی

نظام تکنولوژیکی

دیدگاه چین یها در مورد کامیابی

دیدگاه چینی ها در مورد نواآوری

خط مشی مربوط به تحصیلات (آموزش و پرورش )

نظام اطلاعات

محیط فرهنگی

فاصله قدرت

پرهیز از بی اطمینانی

فرد گرایی

مرد یالاری

نظام کسب و کار و مدیریت

استخدام کارگران

ارتقاء به سطح مدیریتی

نقش مدیر کارخانه

مشارکت کارگران در مدیریت

اتحادیه های کارگری

تدابیر و طرح های انگیزشی

توبیخ های رسمی

نتیجه گیری و بحث

منابع

فصل هفتم : آفریقا

محیط فرهنگی

فردگرایی/ جمع گرایی

فاصله قدرت

پرهیز از بی اطمینانی

مرد سالاری / زن سالاری

چارچوب اجتماعی سیاسی

چارچوب اجتماعی سیاسی

چارچوب قانونی آفریقا

روند توسعه اجتماعی

روابط دولت و بخش خصوصی

روابط بین سازمانی

گروه های سیاسی – اقتصادی

نقش اتحادیه های کارگری

نظام اقتصادی

گزارش بانک جهانی و برنامه کارلاکوس

نقش کشاورزی

بخش خصوصی و مبادلات بخش دولتی و خصوصی

تجارت ، پول ، بانکداری ، امور مالی و بدهیهای عمومی

پول رایج و نظام های پولی

حمل و نقل ، ارتباطا و جریان اطلاعات

موقعیت تکنولوژی

تکنولوژی و انتقال تکنولوژِ

سازمان صنعتی

سیستم های سازمانی و مدیریتی

فلسفه مدیریت و فرایند سازمانی


ساختار سازمانی

رهبری و مدیریت

انگیزش

بازاریابی

مدیریت منابع انسانی

خلاصه و نتیجه گیری

منابع

فصل هشتم : آمریکای لاتین

برخی ملاحظات تاریخی

محیط فرهنگی

زمینه اجتماعی – سیاسی

نظام اقتصادی

ساختار نیروی کار

عوامل زیر بنایی

حمل و نقل و ارتباطات

توسعه تکنولوژی

چالش های مهم مدیریت بازرگانی

تورم

بدهی خارجی و محدودیت واردات

مقررات و اقدامات دولت

نظام های کسب و کار و مدیریت

ساختار صنعتی

فلسفه مدیریت و فرایندهای سازمانی

ساختار سازمانی

منابع انسانی

عکس العمل های درحال ظهور مدیریتی

فرصت های برای پژوهش مدیریتی در آمریکای لاتین

منابع

فصل نهم : تجزیه و تحلیل تطبیقی نتایج و جهت گیری های آینده

تحلیل تطبیقی

محیط

محیط فرهنگی

قلمرو اجتماعی – سیاسی

نظام اقتصادی

عوامل زیر بنایی

ساختار صنعتی

نظام کسب و کار مدیریت

فلسفه و جهت گیری مدیریت

ساختار سازمانی ، فرایندها ، و ذی علاقگان

نتیجه گیری

جهت گیری های آینده

منابع

اضافه کن به: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg
  • email ارسال ایمیل به دوست
  • print پرینت نسخه
  • Plain text متن کشف
تگها
تگی برای این مطلب نیست
سنجش این مطلب
5.00