خانه | معرفی کتاب | ارگونومی در کار

ارگونومی در کار

image

انسان، آنتروپومتری،ارگونومی و طراحی

ارگونومی دانش جوانی است که با کوشش برای ایجاد تناسب میان ابعاد و آرایش و ساختمان ابزار و تجهیزات و ماشین ها و محیط کار
گزارش کامل
image

ارگونومی در عمل - جستارهای برگزیده ارگونومی

در این کتاب که ترجمه محمد امین موعودی و علیرضا چوبینه می باشد و در سال 1378 به چاپ رسیده است مقالات گوناگونی در علم ...
گزارش کامل
تمام: 2 | displaying: 1 - 2
ورود